fbpx

Όροι Χρήσης-Πολιτική

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ

H ΤΣΕΠΕ ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ‘’ΤΣΕΠΕ’’ (εφεξής η Εταιρεία ή η επιχείρηση), με έδρα την Αθήνα , παρέχει μέσω του διαδικτυακού τόπου που φιλοξενείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pikefi.gr (εφεξής ο Ιστότοπος), στους επισκέπτες / χρήστες / μέλη της, τη δυνατότητα είτε να προβάλλουν και να διαθέσουν τα προϊόντα τους ή τις υπηρεσίες τους, είτε να περιηγηθούν, ενημερωθούν, αναζητήσουν και συγκρίνουν τιμές και να αγοράσουν (εφεξής η Υπηρεσία), ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους, τα οποία διατίθενται μέσω των e-shop (ηλεκτρονικών καταστημάτων) του Ιστότοπού μας, τα οποία φιλοξενούν εμπορικές επιχειρήσεις τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων), που επιθυμούν να φιλοξενούνται ή να προβάλλονται μέσω του Ιστότοπού μας.

Οι επισκέπτες, προτού συνεχίσουν την περιήγησή τους στον δικτυακό τόπο, οφείλουν να διαβάσουν με προσοχή τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και να τους αποδεχτούν. Εφόσον δεν συμφωνούν με τους γενικούς και ειδικούς όρους χρήσης παρακαλούνται να μην τον χρησιμοποιούν.

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης:

«Επισκέπτης» είναι ο μη εγγεγραμμένος χρήστης, που επισκέπτεται αυτόν τον ιστόποτο.

«Χρήστης»: ο οποιοσδήποτε εγγεγραμμένος ή μη, συνδρομητής ή μη, που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο  www.pikefi.gr και έχει πρόσβαση σε αυτόν.

«Μέλος» είναι ο χρήστης που κάνει εγγραφή στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας προσωπικά του στοιχεία, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, e-mail, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ. Το μέλος έχει την δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τους προμηθευτές ή τους αγοραστές και διαθέτει τα προϊόντα του μέσω του ιστότοπου ή να διαθέτει καλάθι αγορών.

«Προμηθευτής» είναι το μέλος που έχει επιλέξει ένα από τα αντίστοιχα πακέτα συνδρομής, για να δημιουργήσει την προσωπική του σελίδα ή το δικό του ηλεκτρονικό κατάστημα στον ιστότοπο, με σκοπό να προωθεί ή να πουλάει τα προϊόντα του.

«Αγοραστής» είναι το μέλος που έχει δημιουργήσει τη δική του προσωπική σελίδα Ζήτησης Προϊόντων στον ιστότοπο, με σκοπό να ζητάει για να αγοράσει προϊόντα που τον ενδιαφέρουν, με τις προδιαγραφές που αυτός ορίζει.

Ο ιστότοπος  παρέχει ποικίλους τρόπους online διάθεσης και αναζήτησης και σύγκρισης προϊόντων και υπηρεσιών, των χαρακτηριστικών και των τιμών τους. Η αναζήτηση των προϊόντων ή υπηρεσιών γίνεται είτε μέσω μηχανής αναζήτησης είτε μέσω των ταξινομημένων κατηγοριών, που διαθέτει η υπηρεσία, ή και άλλων μεθόδων αναζήτησης, που θα αναπτύξει στο μέλλον ο ιστότοπος, όπως πχ μέσω προβολής των πιο νέων προϊόντων στην Ελληνική Αγορά (νέες κυκλοφορίες) ή πιο δημοφιλών προϊόντων, όπως θα συνάγεται από τις κριτικές ή/και προτιμήσεις των χρηστών. Η διάθεση των προϊόντων γίνεται μέσω των e-shops που δημιουργούνται από τους χρήστες/μέλη της και φιλοξενούνται σε αυτήν και με βάση των πληροφοριών που αυτοί παρέχουν.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ρυθμίζουν τη σχέση της Εταιρείας με τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη της ως άνω υπηρεσίας διάθεσης και αναζήτησης που παρέχει αυτή, κατά την περιήγηση και χρήση του συνόλου των σελίδων, εφαρμογών και ενοτήτων της (δηλ. και σε αυτές που διαθέτει  σήμερα, ή θα αναπτυχθούν και θα διατεθούν στο μέλλον από την εταιρεία διαχείρισης αυτής).

Η Υπηρεσία αναζήτησης διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες δωρεάν. Με το πέρας ωστόσο της αναζήτησης, η απόφαση για αγορά καθοιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε προϊόντος από το e-shop πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη και διέπεται αποκλειστικά από τους Όρους Συναλλαγής του συγκεκριμένου καταστήματος.

Η υπηρεσία διάθεσης διατίθεται με ετήσια ή εξάμηνη συνδρομή, η αξία της οποίας διαμορφώνεται κατά περίπτωση. Η επιλογή του πακέτου χρήσης και της αντίστοιχης συνδρομής, είναι εφικτή κατόπιν της εγγραφής του χρήστη, ως μέλους του Ιστότοπου (βλ. παρακάτω πρόγραμμα και συνδρομές) .

Οι υπηρεσίες παρέχονται σε φυσικά πρόσωπα που είναι ικανά για δικαιοπραξία, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο ή νομικά πρόσωπα, για εμπορική χρήση και υπό την προϋπόθεση πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων Χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και –εφόσον τους αποδέχεται- να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/ενοτήτων/υπηρεσιών του παρόντος Ιστότοπου.

Πρόσβαση στην Υπηρεσία – Λογαριασμός χρήστη

Η επίσκεψη, περιήγηση και χρήση της υπηρεσίας αναζήτησης από τον ιστότοπο δεν προϋποθέτει να δοθεί καμία απολύτως προσωπική πληροφορία από τον επισκέπτη.

Ο επισκέπτης μπορεί περαιτέρω να εγγραφεί ως χρήστης είτε δηλώνοντας ένα μοναδικό username, email και κωδικό πρόσβασης είτε κάνοντας χρήση του λογαριασμού (και των κωδικών του) μιας εκ των εξής διαδικτυακών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Google & Twitter. Αφού εγγραφεί με τα στοιχεία οποιουδήποτε εκ των προαναφερομένων λογαριασμών (email/password), χωρίς υποχρέωση να δηλώσει κανένα επιπλέον προσωπικό του στοιχείο, η εταιρεία (ή ο διαχειριστής του παρόντος ιστότοπου), μέσω των λειτουργιών, που παρέχει η αντίστοιχη ειδική εφαρμογή (Facebook / Google / Twitter) θα λαμβάνει γνώση και θα τηρεί μόνον το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχει δηλώσει, κατά την εγγραφή του στην αντίστοιχη προαναφερόμενη υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικά για τη χρήση του Προγράμματος καταχώρησης των ενδιαφερόμενων πωλητών /εμπορικών επιχειρήσεων που θα επιθυμούν να φιλοξενούνται ή να προβάλλονται μέσω του ιστότοπου μας, θα ζητηθούν από τους εν λόγω χρήστες να συμπληρώσουν στα στοιχεία της αρχικής τους εγγραφής ή να δηλωθούν εξαρχής εφόσον πρόκειται για νέο χρήστη ορισμένες επιπλέον απαραίτητες πληροφορίες (όπως ονομ/νο, διεύθυνση, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.), κατά τα αναλυτικότερα εκτιθέμενα στην οικεία ενότητα του Προγράμματος κατωτέρω. Προαιρετικά ο επισκέπτης μπορεί να δηλώσει το φύλο, την διεύθυνση διαμονής και την ημερομηνία γέννησής του καθώς και να δημοσιεύσει μια φωτογραφία του. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης αναλαμβάνει και δεσμεύεται να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες καθώς και να διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Συνιστάται στον χρήστη, μετά την εγγραφή του, να συνδέσει στον λογαριασμό του, όλους τους λογαριασμούς εκ των προαναφερομένων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, που διαθέτει, προκειμένου να αναγνωρίζεται ενιαία.

Με τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη, ο χρήστης απολαμβάνει πληθώρα πλεονεκτημάτων και υπηρεσιών, όπως:

– τη δυνατότητα να διατηρεί λίστα επιθυμητών προϊόντων ή/και προϊόντων που ήδη έχει αποκτήσει,

– να μπορεί να αφήνει σχόλια και να αξιολογεί τα προϊόντα & τα καταστήματα,

– να λαμβάνει ενημερωτικά e-mails σχετικά με νέα προϊόντα, λειτουργίες και υπηρεσίες του Ιστότοπου,

– να λαμβάνει ειδοποιήσεις (πχ ειδοποίηση μείωσης τιμής προϊόντων, ειδοποίηση δημοφιλών προϊόντων, ειδοποίηση αυξημένης ζήτησης προϊόντων),

– να επικοινωνεί διαδραστικά με άλλα μέλη / χρήστες του ιστότοπου, κατά το πρότυπο των σύγχρονων τρόπων επικοινωνίας των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.

 

Προστασία λογαριασμού χρήστη

Ο επισκέπτης, από τη στιγμή, που θα δημιουργήσει λογαριασμό στον ιστότοπο καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται μέσω του προσωπικού του λογαριασμού και οφείλει να δείχνει ανάλογη επιμέλεια για τη διαφύλαξη του απορρήτου του περιεχομένου του. Η Εταιρεία συνιστά στους χρήστες της να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφεύγεται η παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών της από τρίτα πρόσωπα. Η Εταιρεία συνιστά στους χρήστες της να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προβαίνουν πάντα σε “έξοδο” (Log out) από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης των υπηρεσιών της για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό τους από τρίτους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αμέλεια των χρηστών να συμμορφωθούν με τους όρους του παρόντος άρθρου.

Χρήση των Cookies

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του  χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών στον ιστότοπο, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης / χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο επισκέπτης του ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Περιεχόμενο δημοσιεύσεων χρηστών – Αξιολόγηση καταστημάτων και προϊόντων

Όπως προαναφέρθηκε, ο Ιστότοπος παρέχει στους επισκέπτες, που θα δημιουργήσουν λογαριασμό -μεταξύ άλλων- τη δυνατότητα να αναρτούν περιεχόμενο, να δημοσιεύουν σχόλια, να αξιολογούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των ηλεκτρονικών καταστημάτων που συμμετέχουν στην Υπηρεσία αναζήτησης, με σκοπό -μέσα από τη διαδραστική επικοινωνία των χρηστών- την προαγωγή των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου.

Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, οπτικοακουστικά αρχεία, τα μηνύματα και εν γένει κάθε περιεχόμενο, που αναρτάται, δημοσιεύεται, μεταφέρεται από τους χρήστες, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του προσώπου από το οποίο προέρχεται. Συνεπώς κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω της Υπηρεσίας.

Με δεδομένο, το σκοπό, για τον οποίο έχει τεθεί στη διάθεση των επισκεπτών / χρηστών η προαναφερόμενη λειτουργία, παρατίθενται παρακάτω οι βασικές αρχές, οι οποίες διέπουν τη χρήση της, ώστε να επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων η κατά τον αντικειμενικότερο δυνατό τρόπο, πληροφόρηση και των υπολοίπων χρηστών του διαδικτύου. Έτσι οι χρήστες οφείλουν, όταν αφήνουν σχόλια – αξιολογήσεις προϊόντων και καταστημάτων στην Υπηρεσία, να παρέχουν αληθείς και ειλικρινείς πληροφορίες, μόνον για προϊόντα τα οποία έχουν αγοράσει ή για επιχειρήσεις με τις οποίες έχουν συναλλαχθεί, οι οποίες (δηλ. οι πληροφορίες) προέρχονται με βάση την προσωπική τους εμπειρία. Επιπλέον οι χρήστες οφείλουν να είναι σύντομοι, να αποφεύγουν τη διάδοση ψευδών ή ανεπιβεβαίωτων ειδήσεων, που μπορεί να βλάψουν άλλους χρήστες ή/και τα ηλεκτρονικά καταστήματα και να μην δημοσιεύουν προσωπικές τους πληροφορίες. Ο ιστότοπος ή/και το ηλεκτρονικό κατάστημα δύνανται να ζητήσουν από τον χρήστη στοιχεία (όπως αριθμό παραγγελίας, απόδειξη αγοράς ή άλλο παραστατικό) από τα οποία να προκύπτει ότι τα σχόλια του χρήστη βασίζονται σε προσωπική προηγούμενη συναλλαγή του χρήστη με το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η ανάρτηση σχολίων δύναται να γίνεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και με τη χρήση του αντίστοιχου αλφάβητου.

Εκτός των ανωτέρω, δεν επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν την παρεχόμενη από τον Ιστότοπο δυνατότητα δημοσίευσης σχολίων και αξιολογικών κρίσεων – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά – για:

 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, αιδούς κλπ.
 • Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Mίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
 • Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω της Υπηρεσίας.
 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, ταινίας, κινουμένων σχεδίων κλπ) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση οποιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
 • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εξοπλισμού.
 • Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με την Υπηρεσία, ή μη συμμόρφωση με τους κανόνες, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τους κανόνες των δικτύων αυτών. H παρεμβολή ή η παρεμπόδιση, μέσω κώδικα HTML/CSS ή άλλων, της ομαλής λειτουργίας και του περιεχομένου της Υπηρεσίας ή του διαδικτυακού τόπου στον οποίο φιλοξενείται η Υπηρεσία και μέσω του οποίου καθίσταται διαθέσιμη στο κοινό.
 • Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία ή υπηρεσία του Ιστότοπου.
 • Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών.

Διαχείριση του περιεχομένου των δημοσιεύσεων των χρηστών και ευθύνη αυτών

Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους όρους, υπό τους οποίους επιτρέπεται η υποβολή περιεχομένου από τους χρήστες ή/και να διακόψει προσωρινά ή/και να καταργήσει την προαναφερόμενη λειτουργία ή/και να τροποποιήσει τα χρονικά όρια, που θα διατηρούνται τα σχόλια των χρηστών στις σελίδες της Υπηρεσίας καθώς και να τροποποιήσει τα επιτρεπόμενα όρια που αφορούν το μέγεθος των σχολίων, που μπορεί να δημιουργεί ο χρήστης ή και το είδος και τη μορφή άλλων αρχείων, που επιτρέπεται να επισυνάπτει στα μηνύματά του ο χρήστης και δεν θα ευθύνεται για την απώλεια ή την αποτυχία δημοσίευσης σχολίων, που δε θα συνάδουν με τους νέους όρους.

Ειδικά σε σχέση με το περιεχόμενο, που δημοσιεύεται από τους χρήστες, παρέχεται στην εταιρεία δωρεάν, διαρκής, μη αποκλειστική και ανέκκλητη άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, διανομή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, προσαρμογή, μετακίνηση, κατάργησή του, ολόκληρου ή μέρους του ανάλογα με τις ανάγκες, την τεχνολογική εξέλιξη των υπηρεσιών του ιστότοπου, τους δικτυακούς τόπους στους οποίους φιλοξενείται η μηχανή αναζήτησης ή/και τα μέσα και τις συσκευές μέσω των οποίων η υπηρεσία αυτή καθίσταται διαθέσιμη στους επισκέπτες.

Σε περίπτωση χρήσης του λογαριασμού με τρόπο που αντιβαίνει τους παρόντες όρους, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χωρίς προειδοποίηση του χρήστη από τις υπηρεσίες της και κατάργησης του λογαριασμού του. Ανεξαρτήτως των προαναφερομένων, η Εταιρεία επιφυλάσσεται και του δικαιώματός της να επεξεργάζεται τα σχόλια και τις αξιολογήσεις των χρηστών, πριν τη δημοσιοποίησή τους, για τη διακρίβωση της  βασιμότητάς και συμβατότητάς τους με τις παρούσες ρυθμίσεις (και το σκοπό που επιδιώκεται να εξυπηρετηθεί) και δικαιούται να μην επιτρέψει τη δημοσιοποίηση σχολίων, που αντιβαίνουν τους παρόντες Όρους.

Ο χρήστης περαιτέρω είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστεί η Εταιρεία, οι συνεργάτες της ή/και οποιοσδήποτε τρίτος νομικό ή φυσικό πρόσωπο εξαιτίας οποιασδήποτε αμφισβήτησης/ διαφοράς/ διαμάχης που τυχόν προκύψει και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του χρήστη με τους όρους του παρόντος.

Πρόγραμμα καταχώρησης των ενδιαφερόμενων πωλητών / εμπορικών επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό κατάστημα του ιστότοπου

To Πρόγραμμα αυτό αφορά πωλητές ή εμπορικές επιχειρήσεις που θέλουν να δημιουργήσουν   (εφεξής το Πρόγραμμα) και προϋποθέτει ότι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Υπηρεσίας θα υποβάλλουν παραγγελίες ηλεκτρονικά και θα ολοκληρώσουν την αγορά τους χωρίς να απομακρυνθούν από το περιβάλλον της πλατφόρμας.

Μέσω του Προγράμματος,  η εταιρεία προσφέρει την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα τεχνικής επικοινωνίας των συμμετεχόντων καταστημάτων με τους χρήστες/ επισκέπτες του ιστότοπου, για την εξυπηρέτηση της διαδικασίας παραγγελίας και ολοκλήρωσης της πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών, που διατίθενται από το φυσικό τους κατάστημα με μέθοδο εξ αποστάσεως.

Στο Πρόγραμμα όλες οι πληροφορίες για την ταυτότητα του καταστήματος και του προϊόντος (περιγραφή χαρακτηριστικών, τιμή διαθεσιμότητα, χρόνος παράδοσης, έξοδα αποστολής) αναφέρονται με ευθύνη του προμηθευτή-μέλους στην αντίστοιχη σελίδα του προγράμματος. Συνίσταται, όπως πάντα σε όλες τις ηλεκτρονικές αγορές, ο έλεγχος και επιβεβαίωση των στοιχείων της παραγγελίας πριν την τελική εντολή αγοράς οποιουδήποτε προϊόντος με το κατάστημα που το διαθέτει. Η πλήρης και αναλυτική προσυμβατική ενημέρωση του χρήστη είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή που διαθέτει τα προϊόντα του μέσω της e-shop του ιστότοπου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας και αγοράς μέσω του Προγράμματος είναι η γνωστοποίηση μερικών αναγκαίων προσωπικών στοιχείων του χρήστη (ονομ/νο, διεύθυνση: οδός, αριθμός, περιοχή, ΤΚ, στοιχεία ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ., εφόσον ο χρήστης επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου).

Συνδρομές

O χρήστης μέσω εγγραφής δύναται να δημιουργήσει τη δική του σελίδα με παρουσίαση της ατομικής επιχείρησής του ή εταιρείας. Τα χαρακτηριστικά που προσφέρονται στη σελίδα προφίλ εξαρτώνται από το συνδρομητικό πακέτο που θα επιλέξει ο χρήστης.

Αλλαγή Συνδρομητικού Πακέτου / Υποβάθμιση

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει συνδρομητικό πακέτο. Αν επιλέξει ένα χαμηλότερο συνδρομητικό πακέτο, θα παραμείνει ενεργός χρήστης του www.pikefi.gr, ωστόσο τα προσφερομένα χαρακτηριστικά θα διαμορφώνονται αντίστοιχα με το συνδρομητικό πακέτο που θα επιλέξει.

Τιμολόγηση Υποβαθμισμένου Συνδρομητικού Πακέτου

Η έναρξη του χαμηλότερου συνδρομητικού πακέτου πραγματοποιείται μόλις ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα για το οποίο είχε επιλεγεί το προηγούμενο συνδρομητικό πακέτο. Αντιστοίχως, η νέα τιμολόγηση συμπίπτει με την έναρξη ισχύος του νέου συνδρομητικού πακέτου.

Επιστροφή Χρημάτων

Δεν προσφέρονται επιστροφές χρημάτων ή άλλων χρεώσεων που συνδέονται με τη χρήση των Υπηρεσιών του www.pikefi.gr. Εφόσον ένας λογαριασμός χρήστη είναι ενεργός, οι συνδεδεμένες χρεώσεις συνεχίζουν να υφίστανται έως το τέλος του τιμολογιακού κύκλου, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής που ο χρήστης αιτηθεί υποβάθμισης συνδρομητικού πακέτου.

Αυτόματη Υποβάθμιση Συνδρομητικού Πακέτου

Ο λογαριασμός ενός χρήστη υποβαθμίζεται αυτόματα στο δωρεάν πακέτο ύστερα από 30 ημερολογιακές ημέρες ανεπιτυχών προσπαθειών λήψης πληρωμής. Αντιστοίχως υποβαθμίζονται και τα προσφερόμενα χαρακτηριστικά. Ο χρήστης μπορεί να αναβαθμίσει τον λογαριασμό του σε άλλο συνδρομητικό πακέτο ανά πάσα στιγμή, ανακτώντας έτσι και τα αντίστοιχα οφέλη. Σε κάθε περίπτωση, δεν προσφέρονται επιστροφές χρημάτων.

Διαγραφή

Ο χρήστης δύναται να διαγράψει οριστικά τη σελίδα προφίλ του στο www.pikefi.gr. Για να αιτηθεί της διαγραφής της σελίδας του, πρέπει να αποστείλει μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@pikefi.gr. Τα αιτήματα διαγραφής ικανοποιούνται εντός 1-2 εργάσιμων ημερών.

Η διαγραφή της σελίδας συνεπάγεται και την οριστική διαγραφή του συνόλου του περιεχομένου της. Αν ο χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες της σελίδας του αργότερα, παρακαλείται να τις αποθηκεύσει εκ των προτέρων, καθώς κατόπιν της διαγραφής δεν είναι εφικτή η ανάκτησή τους.

 

Σύμφωνα με το Ν. 2251/94, η εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες, ότι ο χρήστης που αγόρασε κάποιο προϊόν, έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει και να επιστρέψει το προϊόν στο κατάστημα (με επιφύλαξη των περιπτώσεων, που ο νόμος ορίζει διαφορετικά ή ειδικά), αζημίως, σύμφωνα με τη διαδικασία για την οποία έχει ενημερωθεί από το αντίστοιχο κατάστημα και χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώσει το λόγο για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή του προϊόντος, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της αγοράς και καταβολής του τιμήματος. Επιστροφές προϊόντων σύμφωνα με το νόμο επιτρέπονται εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση (στην ίδια κατάσταση στην οποία παραλήφθηκε, χωρίς δηλ. να έχει αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του), μαζί με την απόδειξη χονδρικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

Η δήλωση υπαναχώρησης πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως στο κατάστημα που διενήργησε την πώληση εντός της παραπάνω προθεσμίας με την αποστολή φαξ ή μέσω e-mail, στις διευθύνσεις, που διαθέτει το κατάστημα και αναφέρονται στη σελίδα του καταστήματος.

Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης, το κατάστημα θα επικοινωνήσει με τον χρήστη/καταναλωτή, προκειμένου συνεννοηθεί μαζί του για την επιστροφή της αξίας του αγορασθέντος προϊόντος, η οποία δεν θα απέχει πέραν των 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραληφθεί η δήλωση υπαναχώρησης.

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, οποιαδήποτε απλή και ξεκάθαρη δήλωσή σας περιέλθει σε γνώση του καταστήματος, είναι αρκετή. Εάν τούτο προβλέπεται και ο χρήστης υποβάλλει τη δήλωση υπαναχώρησης ηλεκτρονικά, δικαιούται να ζητήσει από το κατάστημα τη διαβίβαση χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (πχ ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωσης της λήψης της υπαναχώρησής του.

Ο ρόλος της Εταιρείας  – Περιορισμός ευθύνης και δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η Εταιρεία παρέχει τον διαδικτυακό χώρο και την αναγκαία τεχνολογική υποδομή για την έρευνα, ενημέρωση, σύγκριση τιμών προϊόντων των συνεργαζόμενων καταστημάτων, που έχουν καταχωρηθεί στην Πλατφόρμα.

Οι πληροφορίες που αναμεταδίδει ο Ιστότοπος στους χρήστες της για τα προϊόντα που προβάλλονται σε αυτόν, έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό. Η Εταιρεία, ως κατασκευάστρια και ιδιοκτήτρια της Υπηρεσίας αναζήτησης και σύγκρισης τιμών, της διάθεσης αυτών, καθώς και των λοιπών υπηρεσιών και δυνατοτήτων που παρέχει, σε καμία περίπτωση δεν αποκτά την ιδιότητα του πωλητή και δε συμμετέχει καθοιονδήποτε τρόπο στη συναλλαγή οικονομική ή άλλη μεταξύ του επισκέπτη, που θα αποφασίσει να αγοράσει κάποιο προϊόν και του καταστήματος, που το διαθέτει.

Κατ’ αναλογία των ανωτέρω και η κατάσταση του κάθε προϊόντος καθώς και η τήρηση των διατάξεων νόμων και κανονισμών, που διέπουν τη σύννομη διάθεση και κυκλοφορία του (συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων, που συνδέονται με τη σύναψη της σύμβασης από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα) είναι ευθύνη του καταστήματος που το πωλεί/διαθέτει και η Εταιρεία δε μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα των καταχωρημένων ειδών, τη δυνατότητα των πωλητών να τα διαθέσουν ή τη συμμόρφωσή τους προς άλλες γενικές ή ειδικότερες υποχρεώσεις τους. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, αναζήτησης και ενημέρωσης των χρηστών/επισκεπτών για το προϊόν του ενδιαφέροντός τους, ολοκληρώνεται (εξαντλείται) ο ρόλος της παρούσας υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα των προϊόντων των καταστημάτων για συγκεκριμένο σκοπό. Πέραν της προβολής -κατόπιν αναζήτησης από τους επισκέπτες/χρήστες- των επιλογών και αποτελεσμάτων με βάση τα κριτήρια αναζήτησης, επ’ ουδενί υφίσταται παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια. Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς διάκριση ή οποιαδήποτε διαφοροποίηση και για τα προϊόντα του Προγράμματος. Οι χρήστες προβαίνουν στη συναλλαγή ή/και ανακατευθύνονται στους δικτυακούς τόπους των ηλεκτρονικών καταστημάτων, που πωλούν τα προϊόντα, που αναζητούν με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.

Επιπλέον οι επισκέπτες/χρήστες της Υπηρεσίας, πρέπει να γνωρίζουν ότι:

α) οι επιλογές ειδών και προϊόντων, που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης της Υπηρεσίας, δεν αποτελούν εξαντλητική παρουσίαση όλων των προϊόντων, που διατίθενται στο διαδίκτυο ή/και στη συμβατική αγορά, παρά μόνον αυτών των προϊόντων, που διατίθενται από τα ηλεκτρονικά καταστήματα που συμμετέχουν στο ειδικότερο Πρόγραμμα που παρέχεται από τον ιστότοπο. Επισημαίνεται, ότι στον Ιστότοπο καταχωρούνται ηλεκτρονικά και συμβατικά καταστήματα επιχειρήσεων που πραγματοποιούν συναλλαγές (αποστολές προϊόντων) στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

β) τα χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές και εν γένει οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, πληροφορίες εγγύησης, τιμής και τυχόν άλλων επιβαρύνσεων, ΦΠΑ, εξόδων αποστολής κλπ) των προϊόντων είναι σύντομες και αναδημοσιεύονται αυτούσιες όπως παρέχονται από τα καταστήματα, που πωλούν να αντίστοιχα είδη. Παρότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι αλλαγές – ενημέρωση – επικαιροποίηση των πληροφοριών αυτών να γίνεται σε σταθερή βάση (τουλάχιστον μία φορά ανά 24 ώρες εκτός Σαβ/κου και επίσημων αργιών) και ο χρόνος της τελευταίας ενημέρωσης παρατίθεται στο τέλος της συνοπτικής περιγραφής, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί, την απουσία λαθών ή/και καθυστερήσεων στην ενημέρωση των χαρακτηριστικών, τιμών κλπ των προϊόντων από τις προαναφερόμενες εξωτερικές πηγές (ήτοι τα συμμετέχοντα καταστήματα, τα οποία είναι υπεύθυνα και οφείλουν να συμμορφώνονται με την προαναφερόμενη περιοδικότητα ανανέωσης των πληροφοριών) και συνεπώς δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα απ’ οποιαδήποτε αιτία ούτε φέρει απολύτως καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων ως άνω πληροφοριών. Στα πλαίσια της καλής πίστεως καλούνται ωστόσο οι χρήστες, εφόσον διαπιστώσουν ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια να επικοινωνήσουν με την εταιρεία ( e-mail: info@pikefi.gr) ή με το κατάστημα, που διαθέτει το προϊόν.

Η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για διαφυγόντα κέρδη ή άλλες ζημιές τυχαίες συνεπεία ενεργειών και επιλογών των επισκεπτών/χρηστών της, που προέρχονται από τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

Σε περίπτωση που μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών της Υπηρεσίας και των καταχωρημένων καταστημάτων δημιουργηθεί κάποια διαφωνία ή/και αντιδικία, η Εταιρεία δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας που θα σχετίζεται με κάθε είδους ισχυρισμούς, αξιώσεις κλπ των ανωτέρω προσώπων. Εάν παρόλα αυτά απαιτηθεί η μεσολάβηση (εμπλοκή) της Εταιρείας, η καταβολή όλων των εξόδων και των δαπανών αυτής, συμπεριλαμβανομένων και εύλογων αμοιβών στους δικηγόρους που θα την εκπροσωπήσουν σε μια τέτοια διαφορά, βαρύνει τον επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος προκάλεσε την συμμετοχή της Εταιρείας στην διαδικασία επίλυσης της διαφοράς.

Περαιτέρω η Εταιρεία δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι η Υπηρεσία (οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα) θα παρέχεται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η Υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Τέλος η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας, διακοπής λειτουργίας ή αστοχίας του υλικού (hardware) ή λογισμικού (software), που χρησιμοποιεί και επίσης δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια της επικοινωνίας για οποιοδήποτε σημείο του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών (ΙSP) ή άλλων δικτύων που απαιτούνται για την λειτουργία της Υπηρεσίας και του ιστότοπου που τη φιλοξενεί και δεν υπέχει ευθύνη για προβλήματα λειτουργικότητας του δικτύου που οφείλονται σε τρίτους φορείς και καθιστούν πρόσκαιρα ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την Υπηρεσία μη διαθέσιμη.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια στο Internet αποτελεί ένα ευαίσθητο θέμα καθώς το Internet είναι ένα πεδίο ανοιχτό και ελεύθερα προσπελάσιμο σε τρίτους. Δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν σε επίπεδο δικτυακού τόπου με τη χρήση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών και συστήματος προστασίας δικτύου (firewall) υψηλής προστασίας.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί το  AutoSSL Domain Validated (DV) , για ασφαλείς online επικοινωνίες και συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλοιωθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet. Επιπλέον, το σύνολο της διαδικασίας παραγγελίας μέσω του Προγράμματος καθώς και ο λογαριασμός/σελίδα χρήστη βρίσκονται σε ασφαλές περιβάλλον https://

Διαφημίσεις – Δεσμοί (links) σε άλλους δικτυακούς τόπους

Ο ιστότοπος, που φιλοξενεί την Υπηρεσία μπορεί να περιλαμβάνει παντός είδους διαφημιστικά δημιουργικά και links (“δεσμούς”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites). Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών και δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών του με τρίτους παροχείς υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στην Υπηρεσία και για την οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή τυχόν προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Έγγραφος τύπος

Ο χρήστης / επισκέπτης αναγνωρίζει και αποδέχεται, ότι η επικοινωνία που επιτυγχάνεται μεταξύ αυτού και της Εταιρείας μέσω των ηλεκτρονικών φορμών, και εγγράφων που διατίθενται από την Υπηρεσία σε ότι αφορά την ενημέρωση και συγκατάθεσή του, συνιστά ως προς όλες τις συνέπειές της επικοινωνία δι’ εγγράφου τύπου.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Σήματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων περιπτώσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών, ηλεκτρονικών καταστημάτων, κατασκευαστών προϊόντων και πηγών περιεχομένου), όλο το περιεχόμενο του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, εργαλείων, παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Συνεπώς, το περιεχόμενο του παρόντος Ιστότοπου δε δύναται να αποτελέσει χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, παραποίησης, μίμησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, μεταδοθεί, διανεμηθεί ή να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται ρητά των προηγούμενων ενδεικτικών περιπτώσεων, η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη αποκλειστικά και μόνο για προσωπική και όχι για δημόσια ή εμπορική εκμετάλλευση και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν απαλείφεται η ένδειξη προέλευσής του και δεν θίγονται με κανένα τρόπο τρίτοι καθώς και τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ενότητες της Υπηρεσίας αναζήτησης και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων κλπ, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των φυσικών ή νομικών προσώπων αυτών.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιπές διατάξεις

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Υπηρεσίας, ενημερώνοντας κατάλληλα τους επισκέπτες / χρήστες της ταυτόχρονα δε και το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Εξακολούθηση της χρήσης της Υπηρεσίας μετά από κάθε τροποποίηση των όρων παροχής της συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Υπηρεσίας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.